Välkommen tillbaka Plandent!

Swedental 2017 är slut och vårt nya monterkoncept till Plandent är nedbäddat i väntan på nästa års mässa.