Ratius kvalitetspolicy

I vår verklighet finns inte ordet ”försenat”. Ingen mässa, roadshow eller event väntar med att starta för att vi inte har utfört vårt åtagande gentemot våra kunder. Därför måste allt fungera till 100 %. Detta görs endast genom att vi förverkligar de krav på kreativitet, kvalitet och leveranssäkerhet som vi ställer på oss själva. Vi ska inte bara infria våra kunders förväntningar på oss – vi ska överträffa dem.

Ratius kvalitetsarbete ska leda till ständiga förbättringar, samt säkerställa att våra mål uppnås. Kvalitet är också ett riktvärde vid alla leverantörsutvärderingar. Vi kräver att våra leverantörer är väl insatta i, och uppfyller, våra kvalitetsmål.