Ratius miljöpolicy

Miljo¨NYAloggan3x3_Ny Ratius ambition är att genom ständig förbättring av vår verksamhet bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi är medvetna om att vår verksamhet påverkar miljön och strävar efter att driva den med så liten negativ
miljöpåverkan som möjligt. 

Vid inköp gör vi aktiva val och väger in miljöprestanda i vår bedömning av leverantörer. I vår monterdesign och formgivning av mässmontrar, roadshows och event strävar vi efter en utformning som möjliggör så stor återanvändning av materialet som möjligt.