Kundcase från Nordbygg

Har du sett vår nya kundcasefilm från Nordbygg 2018, visar två montrar med helt olika infallsvinkar gemensamma nämnaren är nöjda utställare. Filmen hittar du längre ner på sidan.

https://www.youtube.com/watch?v=ByVFU9Z0WvM