Mitt Val på Tjejmilen i Stockholm

    Sveriges största idrottsevenemang för kvinnor

    Mitt Val har de senast åren varit en av huvudsponsorerna för Tjejmilen med cirka 30 000 deltagare.
    Vårt uppdrag är att optimera Mitt Vals deltagande bland annat genom att skapa en mötesplats i det tält där alla deltagare hämtar ut sina nummerlappar.