Spårvägsmuseet

    Utställning på Spårvägsmuseet

    Tillsammans med Stockholm Södra Glory, gjorde vi en utställning på Spårvägsmuseet.Målet med utställningen var att berätta för skolevelever om SL's miljöarbete och framtida miljösatsningar.
    Eleverna fick vandra på en spelplan med fem hållplatser och svara på frågor.
    En skolklass vann en resa med muséets veteranbuss.