ABB på Scanautomatic

    Övergripande mål med deltagandet på mässan var att visa ABBs hela erbjudande till branschen, att tydliggöra ABB som en helhetsleverantör och att besökarna skulle uppleva en inbjudande monter med ”ett ABB” som avsändare. Flera olika enheter visade sina nyheter, produkter och lösningar. Dessutom användes flera gemensamma demonstrationer för att fånga besökarnas uppmärksamhet.

    Ratius utmaning var att knyta ihop två monterytor till en ca 400 kvm stor monter med ett bra flöde mellan de olika enheterna samtidigt som besökarna enkelt kunde hitta till respektive intresseområde.