Lagerhotell & logistik

Vi erbjuder lagring, kvalitetskontroller, packning och distribution av ditt material vare sig det är till en mässa i Asien eller ett litet event på hemmaplan.

Vi har även ett abonnemangsförfarande där du betalar en månadskostnad för hantering och lagerhållning av ert portabla material. Då förutsättningarna och behoven är olika så skräddarsyr vi tjänsten utifrån dina behov.