Utbildning av monterpersonal

Hjärtat i ett mässdeltagande är den personliga kontakten. Alla i mässmontern ska veta varför ni ställer ut, vilka mål ni har med arbetet på mässan och vara trygga i sin roll. Vi erbjuder utbildning av din monterpersonal.

I samarbete med partners har vi tagit fram ett utbildningsupplägg som fokuserar på att maximera resultatet av en mässa eller ett event.

Vi ger dig tips och idéer på förberedelser, agerande under mässan och uppföljning.